Med LEX247 fungerar byråns internationella kontor som en harmonisk enhet

LEX247 är byggt för att stödja internationella advokatbyråer med många kontor. Samarbeta mellan kontor, fakturera i vald valuta, hantera internfakturering, med det bästa tänkbara data skydd.

Allt-i-ett-plattform

Stöd hela arbetsflödet med LEX247, från kundintag till fakturering. Hantera och kontrollera ärenden, klienter, filer, kommunikation, samtidigt som du fångar den tid som spenderas. Samarbeta i team och arbeta från vilken enhet som helst, var som helst.

AI-drivna arbetsflöden

Öka advokatbyrås effektivitet med intelligenta automatiseringar, vilket sparar tid på administrativa uppgifter. Våra funktioner inkluderar automatiska jävskontroller och logiska arbetsflöden.

Stöd för hela ärendets livscykel

Från klientintag och jävskontroll till fakturering, ett system som är byggt för att stödja kundvård, processer och kontroll.

Förbättrad kund- och ärendehanteringsprocess

LEX247 tillhandahåller avancerad klientintag med ett förhandsarbete som effektiviserar hanteringen av jävs och penningtvätts kontroller. Konvertera ärendeförfrågningar till ett ärende med ett klick, få full spårbarhet i hela ärendeprocessen.

LEX247: Client Intake

Hantera multipla kontor och valutor

LEX247 samlar alla affärs- och faktureringsenheter i ditt företag och stödjer hela den globala faktureringsprocessen.

Med en unik struktur för behörigheter för internationella advokatbyråer får seniora partners omedelbar tillgång till data från internationella kontor för jävskontroller och kundvård.

Currencies

Kraftfulla integrationer

LEX247 är byggt för att smidigt integrera med andra applikationer, till en enhetlig plattform, utan att behöva hoppa in och ut i olika system. Vi integrerar med dokumenthanteringssystem så som NetDocuments och iManage, och en rad andra viktiga applikationer så som Bisnode, Visma, Fortnox, Power BI etc.

LEX247: Integration

Säkerhet på banknivå

Genom enkel inloggning och avancerade autentiseringsmetoder har LEX247 en omfattande datasäkerhet och skydd mot obehörig åtkomst.

Active Directory Federation Services (AD FS) går ett steg längre genom att utöka ditt nätverks säkerhet bortom infrastruktur, vilket underlättar säker anslutning med externa tjänster. Detta är oumbärligt för globalt spridda enheter, vilket säkerställer säker tillgång till information från vilken plats som helst, när som helst.

Microsoft Entra ID

True-Cloud och Multi-Tenancy för internationell verksamhet

LEX247 är byggt i molnet, d.v.s. ett “True-Cloud” system. Dessutom är LEX247 ett multi-tenancy syste, vilket innebär vi kan hantera flera kontor med deras data säkert isolerad från varandra. Samtidigt främjar LEX247 ett smidigt samarbete mellan enheterna.

Cloud Solution

GDPR och dataskyddslagar

LEX247 säkerställer full överensstämmelse med den senaste EU- och USA-lagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Dessutom skyddar vi all klient och affärs data från otillbörlig åtkomst.

LEX247 Compliance

Vill du veta mer om LEX247, och vad vi kan göra för er?

Kontakta oss gärna om ni vill vet mer om vår lösning och hur vi kan stödja er att växa.

Scroll to Top