Ett modernt, molnbaserat advokatsystem

Från kundintag till fakturering, ett komplett advokatsystem som stöder hela arbetsflödet.

Säkerhet i toppklass

Skydda all data med LEX247s autentiseringsmetoder. Integrera advokatbyråns Microsoft 365-konto med Microsoft Entra ID för en smidigt och effektiv inloggning i samtliga molnbaserade applikationer.

Samarbeta mellan kontor

Administrera behörigheter, stimulera samarbete mellan affärsområden och kontor, med flexibilitet att fördela tid och kostnader.

Centraliserad fakturering

LEX247 stödjer både lokal och centraliserad fakturering. En effektiv process från fakturering till betalning – generering, redigering och godkännande av batch fakturor.

Modernt IT stöd för advokatprocesser

Stimulera samarbete på ärenden genom åtkomsträttigheter, roller och attesteringar. Godkänn, avvisa, redigera eller radera enkelt tider och utgifter som registrerats av deltagare i ärenden.

Microsoft Entra ID

Kundintag och jävskontroll

Ett effektivt arbetsflöde för jävskontroll, kundkännedom och godkännande av ärendeförfrågningar. Integrera LEX247 med valt CRM verktyg för ett sömlöst flöde, från marknadsföringskampanjer till kundintag.

LEX247: Client Intake

Optimera faktureringsprocessen

Flexibla och omfattande faktureringsfunktioner. Generera fakturor per betalare, kund eller faktureringsenhet, ett intuitivt arbetsflöde för justeringar och godkännande.

Integration med andra applikationer

LEX247 är byggt i molnet för att effektivt kunna integrera med andra applikationer i det legala ekosystemet, så som CRM, dokumenthantering, och redovisningssystem.

LEX integreras med de flesta applikationer på marknaden, så som iManage, NetDocuments, Microsoft SharePoint, Visma, Fortnox, Dun & Bradstreet, SuperOffice, och vi utökar ständigt vårt ekosystem, för en kontinuerligt förbättrad användarupplevelse.

LEX247: Integration

Minska IT-kostnaderna, och öka säkerheten

LEX247 har bank klassad datasäkerhet, krypteringar, och Microsoft Azure’s omfattande säkerhetslösningar. Det behövs varken kostsam infrastruktur eller tidskrävande uppdateringar med LEX247’s molnapplikation.

LEX247: IT Infrastructure

Molnbaserat för nationella advokatbyråer

LEX247 är en autentisk molnplattform för hantering av juridisk praxis med fleranvändarstöd, vilket innebär att den kan betjäna flera kontor med deras data säkra och isolerade från varandra, samtidigt som den möjliggör smidigt samarbete mellan enheterna.

Cloud Solution

Regelefterlevnad

LEX247 säkerställer inte bara full överensstämmelse med den senaste EU- och USA-lagstiftningen, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), utan prioriterar också att skydda dina data.

LEX247 Compliance

Vill du veta mer om LEX247, och vad vi kan göra för er?

Kontakta oss gärna om ni vill vet mer om vår lösning och hur vi kan stödja er att växa.

Scroll to Top