Dataanalys, Business Intelligence och Rapportering

Förbättra lönsamheten med bättre affärsinformation

LEX247:s Business Intelligence Databas ger ledningen verktyg för informerade affärsbeslut.

Data and reporting

Ökat Klientintag och kundnöjdhet

Sätt upp rapporter och analyser för samtliga delar av affärsflödena, analysera marknadsföringskampanjer, ärendeförfrågningar, ärendekonverteringar och kundnöjdhet. Få en helhetsbild av verksamheten och gå sedan in i detaljerna som skapar helheten.

LEX247: Reporting and Graphs

Företagsanpassad analys

Förbättra servicenivåer, prissättning, produktivitet och resultat. Sätt upp skräddasydda analyser, rapporter och visualiseringar, anpassade till organisationens specifika mål och strategier.

LEX247: Customized Insights

Väx verksamheten med rätt beslut

Många advokatfirmor använder endast bokföringsinformation för affärsbeslut, andra famlar med ostrukturerad kund och ärendedata. Med LEX247’s välstrukturerade SQL-databas kan besluts ta på bättre information än någonsin.

Samlad data på ett ställe

Minska datasilos, fel och dubbletter genom att centralisera data från olika applikationer. Använd strategisk data för att öka tillväxten.

LEX247: Business Intelligence

Integrera med de bästa BI-verktygen

Upplev flexibiliteten med vår BI-databas, en välstrukturerad och dokumenterad relationell SQL-databas.

Med LEX247’s SQL-databas kan du smidigt generera djupgående rapporter och dataanalyser med hjälp av BI-verktyg som Power BI, Tableau och QlikView.

LEX247: SQL and BI Integrations

Vill du veta mer om LEX247, och vad vi kan göra för er?

Kontakta oss gärna om ni vill vet mer om vår lösning och hur vi kan stödja er att växa.

Scroll to Top