Bankklassad säkerhet för advokatbyråer av alla storlekar

Er datasäkerhet är vår högsta prioritet.

Certifieringar

CSA

Cloud Security Alliance

EU/US Privacy Shield Swiss/US Privacy Shield

Data Privacy Practices

HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act

SOC 2

(Type Ⅱ) Trust Services Principles

SOC 3

Service Organization Controls

NIST
800-53

National Institute of Standards and technology

Datasäkerhet

Med LEX247 får advokatbyråer säker åtkomst till ärenden och dokument var som helst, och när som helst. Vi har både LEX247’s egen autentisering samt multi-factor authentication method (MFA), vilket säkerställer dataskydd och säkra inloggningar som skydd mot obehörig åtkomst.

LEX247: Security MFA
microsoftazure

Säkra din identitet med Microsoft Entra ID

Med ett Microsoft 365-konto kan ni enkelt utöka Active Directory till Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory), vilket möjliggör enkel inloggning (SSO) för alla molnbaserade applikationer och med automatisk synkronisering.

Microsoft Entra ID

GDPR

Hantering av åtkomst till personuppgifter är avgörande för datasäkerheten och är ett nyckelkrav i GDPR. LEX247 erbjuder roll- och affärsenhetsbaserad säkerhet, vilket gör att slutanvändare kan begränsa åtkomsten till ärende- och klientinformation i systemet. Vår datasäkerhet innefattar även kryptering av data under överföring mellan enheter och Azure-datacenter, såväl som när de är i vila, överföring och på lagring.

Skulle ett personuppgiftsintrång ske kommer LEX247, som data behandlare, att meddela detta utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om personuppgiftsintrånget (artikel 33).

LEX247 - GDPR Ready

Vill du veta mer om LEX247, och vad vi kan göra för er?

Kontakta oss gärna om ni vill vet mer om vår lösning och hur vi kan stödja er att växa.

Scroll to Top